Stop de spoken

Stoppen met piekeren stap voor stap

Doelgroep

Iedereen die geconfronteerd wordt met piekeren en daar iets wil aan veranderen. Personen die meer inzicht willen krijgen in het proces van piekeren.

Programma en doelstellingen

Wat?

Piekeren is een energievretende bezigheid: we zijn dan bezig met problemen of eventuele problemen die kunnen gebeuren. Vaak maalt het maar door en door en het lijkt haast onmogelijk om uit die vicieuze gedachtencirkel te geraken. Je leeft niet in het heden. En je raakt gevangen in een web van een oneindige reeks van gedachten die begint met: wat als.. en wat als.. maar als dat en dat... Dit denkpatroon van "wat als" is net als een kauwgum die aan je schoen blijft plakken. Het blijft aan je kleven wordt inherent aan je persoonlijkheid. Totdat je je bijna nooit en nergens meer veilig bij voelt.. De onzekerheden waarmee je geconfronteerd wordt en die eigen zijn aan het leven kun je niet meer in perspectief zien..

Waarover?

• 40% over dingen die zich nooit zullen voordoen
• 30% over zaken die in het verleden plaatsvonden
• 22% gaan over triviale dingen die eigenlijk de moeite niet waard zijn
• 4% over zaken waar we niets aan kunnen doen
• 4% gaan over dingen waaraan we wel iets kunnen doen (The Nation, 1999)

Mensen piekeren vaak uit angst voor het onbekende: "als ik ga piekeren komt dat omdat ik wil weten hoe het afloopt". We zien dus piekeren als een probleemoplossend gedrag, terwijl het tegenovergestelde waar is. We zijn dan vooral bang om controle te verliezen. Hoe minder vertrouwen iemand kan stellen in het leven, des te meer zal hij of zij alles in de hand proberen te houden. Het gepieker komt voort uit een gevoel van kwetsbaarheid gekoppeld aan een gevoel van machteloosheid. Hoe groter de kwetsbaarheid en machteloosheid, hoe meer het gepieker de kans krijgt.

Het geheim van het hanteren van piekeren zit hem eigenlijk in de houding die jij tegenover problemen hebt. Zie je piekeren als iets wat je kunt beheersen of als iets waaronder jij alleen maar lijdt en wat jou overkomt?

Elk gedrag is aangeleerd gedrag. Ook het gedrag dat jijzelf vervelend vindt, zoals het piekeren. Als het aan te leren is geweest, dan kun je het ook weer afleren. Hoe? Dit leer je in dit traject.

Werkwijze

Er wordt stilgestaan bij wat piekeren nu juist is. Er wordt nagegaan wat dit gedrag oplevert. Dit traject focust zich op het ervaren, oefenen. Cursisten leren hoe te stoppen met piekeren door ervaringsuitwisseling, door huiswerkopdrachten (aan de hand van een volledig uitgewerkt werkboek), door bespreking tijdens de samenkomsten.

Werkboek

De kern van het werkboek is om vanuit aanvaarding naar verandering van het piekergedrag te komen.

In dit werkboek, een op het eerste zicht opeenvolging van allemaal oefeningen met een bepaalde opbouw, wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderbouwde technieken. Namelijk allerlei vormen van de derde generatie cognitieve gedragstherapie. We kunnen stellen dat vooral ACT (acceptance and commitment therapy) de rode draad vormt. In deze zin is dit werk ook integratief.

ACT richt zich op het veranderen van de relatie die iemand heeft met zijn gedachten, dus het veranderen van deze functie van de gedachten. Het is een methodiek die beïnvloed is door boeddhistische inzichten in de onvermijdelijkheid van menselijk leed, religie vormt hier geen onderdeel in. Er wordt veel gebruik gemaakt van metaforen, aandachtgerichte oefeningen (mindfulness), ervaringsoefeningen en humor.

In de laatste jaren is uit divers empirisch onderzoek gebleken dat ACT een effectieve behandelmethode is voor diverse psychische en lichamelijke problemen. Zo blijkt uit onderzoek dat ACT bijzonder effectief is bij de behandeling van chronische pijn, angst en fobieën, eetstoornissen, depressie,… .

De kernprocessen die men binnen ACT terugvindt, kan men binnen dit werk ook vinden. Het gaat om cognitieve defusie, verhelderen van waarden, mindfulness, acceptatie, gecommitteerde actie. Laat u vooral niet misleiden, ontmoedigen door deze ietwat theoretische uitleg waar het kader en de onderbouw verduidelijkt worden, het staat haaks op het 'praktische' van het werkboek.

In de achterzijde van het werkboek kunt u een cd met ontspanningsoefeningen terugvinden. Opgemaakt door 2 bekende Nederlandse psychologen, autoriteiten in het behandelen van angstthematieken. Deze cd hebt u nodig om de oefeningen in het laatste (zelfvertrouwen opbouwen) en voorlaatste hoofdstuk (mindfulness) te kunnen vervolledigen.

Vormingswerker

Mohsen Zagheden, coach van individuen, teams en organisaties, psychotherapeut.

   Duur 4 x 2 uur of mogelijkheid tot vorming op maat
   Groepsgrootte maximum 6 deelnemers
   Code vorming MZ/003
   Prijs 365€ (inclusief syllabus). Verkennend intakegesprek 25€ dit bedrag wordt verrekend indien men deelneemt aan de vorming. Terugbetaling door de mutualiteit mogelijk <25j.

Basismodule coachende vaardigheden | Leergang life- en mental coaching | In de schaduw van je woorden |  Stop de spoken 

Meer zelfvertrouwen met RET | Mindfulness | Geweldloze communicatie | Innerlijk kind | Innerlijke criticus | Zelfzorg | Ik ben goed genoeg
Psychotherapie Etcetera

Graaf de Smet de Naeyerlaan 61 | 8500 Kortrijk

Meenseweg 406 | 8900 Ieper

Gsm : 0478 66 08 49 | Ondernemingsnummer : 0824.901.856 | e-Mail : mohsen@PSYetc.be

© www.PSYetc.be Design by Soft-IT