Psychotherapie?

Of je nu zelf contact opneemt met een psychotherapeut of je wordt doorverwezen, hoogstwaarschijnlijk zal je je afvragen waaraan je
je kan verwachten en hoe er gewerkt zal worden.
Deze vragen zijn zeer terecht. We proberen alvast hierop een antwoord te formuleren.
Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen.
De therapie bestaat uit gesprekken waarin u met de psychotherapeut uw klachten en problemen bespreekt.

De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt je:

• De nare dingen anders te zien
• Pijnlijke gevoelens te verwerken
• Moeilijke situaties anders aan te pakken.

Het doel van de therapie is jouw psychische klachten en problemen op te heffen of te verminderen zodat de last draaglijker wordt en je steviger in het leven staat.

Onderwerpen

Problemen waarvoor je bij ons terecht kan zijn oa:

• Angsten (faalangst, piekeren, hyperventilatie, gegeneraliseerde angst,…)
• Het opbouwen van zelfvertrouwen, assertiviteit,...
• Depressies
• Relatietherapie
• Rouwverwerking
• …

Bij de medewerkers kan je zien wie voornamelijk welke thema's behandeld.

Werkwijze

Integratieve psychotherapie. In de psychotherapie en coaching gebruiken we een integratie van de visies en modellen van de grote psychologische stromingen. De behandelingsduur bij een psychotherapeut is zeer verschillend naargelang
de problematiek en moeilijk te voorspellen.

Prijs

• Consultaties voor volwassenen (individueel): 50€/uur
• Consultaties voor volwassenen (koppeltherapie): 65€/uur
• Consultaties voor kinderen en jongeren (individueel): 50€/uur
• Verslaggeving aan 35€/uur

Bepaalde mutualiteiten betalen voor kinderen en jongeren onder de 18 of 25 (CM) jaar een bepaalde som terug voor een aantal psychotherapieconsultaties. Zie terugbetaling.
De consultaties hebben een gemiddelde duur van een uur. Bij niet tijdig verwittigen (24u op voorhand) zal het volledige bedrag aangerekend worden.

Kwaliteit

Wij willen kwaliteit garanderen door:

•  Constant bij te scholen d.m.v. kortdurende en langdurige opleidingen, lectuur,…
•  Intervisie en supervisie. De therapeuten aangesloten bij Psychotherapie Etcetera nemen op vastgelegde tijdstippen deel aan intervisie en gaan zelf in supervisie bij een psychoterhapeut
•  Erkenning psychotherapeuten door ziekenfondsen

Psychotherapie Etcetera

Graaf de Smet de Naeyerlaan 61 | 8500 Kortrijk

Meenseweg 406 | 8900 Ieper

Gsm : 0478 66 08 49 | Ondernemingsnummer : 0824.901.856 | e-Mail : mohsen@PSYetc.be

© www.PSYetc.be Design by Soft-IT