Leergang life- en mental coaching

Doelgroep

Je faciliteert al enige jaren het ontwikkelingsproces van cliënten in de nulde of eerstelijns gezondheidsdiensten. Dit doe je vanuit jouw huidige functie als psychotherapeut, (leerlingen)begeleider. Je beschikt over de mogelijkheid in werksituaties resultaatgericht te coachen.

Het is jouw ambitie om na de leergang life- en mental coaching mensen op alle mogelijke aspecten uit hun leven resultaatgericht te coachen vanuit een niet-hiërarchische positie.

Programma en doelstellingen

Module 1. De coach centraal: bewustwording van je eigen waarden, normen en grenzen

De doelstellingen van deze module zijn dat je :

•  Je eigen waarden, normen en grenzen verder verkent en dat je bewust bent van jouw mechanismen, onbewuste strategieën, projecties en gewoontes; het effect daarvan op anderen herkent tijdens coaching.
•  Je bewust bent van achtergronden en mechanismen die de ontwikkeling van mensen bevorderen en daardoor in staat een onderscheid te maken tussen coachen, adviseren en helpen;


Module 2. Jij en de coachee: waarnemen en interveniëren in interacties

De doelstellingen van deze module zijn dat je :

•  Aan de start van een coachtraject op basis van systeemdenken een analyse kunt maken van de werksituatie en de coachee;
•  Gedrags- en denkpatronen van de coachee kunt waarnemen;
•  Interventies kunt doen naar aanleiding van de gedrags- en denkpatronen van de coachee, waardoor de coachee in beweging komt;
•  Een relatie kunt leggen tussen de gedrags- en denkpatronen van de coachee en het gewenste resultaat voor de organisatie;


Module 3. De praktische organisatie van coachtrajecten

De doelstellingen van deze module zijn dat je :

•  Intakegesprekken leert voor te bereiden
•  De coachvraag leert te koppelen aan de context van de coachee
•  Helder heeft welke invloeden er spelen en wie van jouw gesprekspartners welke rol heeft in het coachingsproces
•  De door jou geleerde coachtechnieken kunt inzetten tijdens het intakegesprek
•  Een coachcontract kunt opstellen, waarin doelstellingen helder zijn verwoord


Module 4. Complexe situaties in life- en mental coaching

De doelstellingen van deze module zijn dat je :

•  Zich in life- en mental coaching verder ontwikkelt op het in beweging brengen van opvattingen die belemmerend danwel versterkend werken ten aanzien van ontwikkeling van de coachee
•  Oefent om in lastige coachsituaties te ‘spelen’ met jouw eigen valkuilen en allergieën
•  Op het niveau van drijfveren begeleidingstechnieken leert


Werkwijze

Module 1:

Tijdens deze module vindt veel ervaringsgericht leren plaats. Naar aanleiding van theoretische inleidingen ga je aan het werk met ervaringsgerichte oefeningen en persoonlijke reflectie. Daarnaast besteedt je tijd aan het oefenen met praktijksituaties.

Thema’s die bij het oefenen met praktijksituaties aan de orde komen, zijn:

•  'Ingezogen' worden door een systeem;
•  Omgaan met eigen belemmerende opvattingen in coachsituaties.
•  De oefensituaties worden aan de hand van jouw leerdoelen samengesteld en bedacht door de groepsleden.
•  Tijdens deze module activeert de vormingswerker jou en de overige deelnemers elkaar feedback te geven op elkaars gedrag en opvattingen ten behoeve van de ontwikkeling van de individuele leerdoelen.


Module 2:

Deze module kenmerkt zich door een behoorlijke dosis theorie afgewisseld met oefenen met coachsituaties, zowel analyserend als praktisch. Naar aanleiding van de theorie maak je analyses voor coachsituaties. Na uitleg van de coachtechnieken ga je in tweetal de coachtechnieken oefenen. Om alert te leren reageren in de hier-en-nu-situatie zal je tevens kort kennismaken met mindfulness-technieken.

Tijdens deze module is het uitgangspunt dat jij en de andere deelnemers elkaars leerproces activeert door feedback te geven op elkaars gedrag en opvattingen ten behoeve van het ontwikkelingsproces als coach.

Module 3:

Blokjes theorie worden afgewisseld met oefenen in 3-tallen. Er is veel ruimte voor het stellen en beantwoorden van al jouw vragen. We staan stil bij de gedachten en gevoelens van de coach tijdens het intakegesprek, zodat u ervaart wat het appèl van het systeem op jou is. We bespreken de verschillen van het inzetten van interne en externe coaches. We staan stil bij wat 'goede coachvragen' zijn. Tevens krijg je een aantal praktische oefeningen aangereikt die je tijdens het coachen kunt inzetten en als huiswerkopdracht aan jouw coachees kunt meegeven. Je leert jouw eigen speelruimte als coach te creëren door het scheppen van heldere randvoorwaarden.

Module 4:

In module 4 zet je de puntjes op de 'i' in jouw leerproces. Je houdt je bezig met complexe situaties in coaching:

•  Organisaties, systemen en individuen houden vast aan rigide opvattingen en zijn moeilijk uit te nodigen om in beweging te komen.
•  In deze module ga je aan de slag met de achtergronden van rigide denkpatronen bij individuen en organisaties en systemen, zowel theoretisch als praktisch.
•  Verder besteden wij in deze module ruim aandacht aan jouw persoonlijke ontwikkeling als coach gerelateerd aan het ICF coachprofiel.
•  Je ontvangt uitgebreid feedback van op jouw coachstijl. Je hebt dan een beeld van jouw krachten in coaching en op welke punten je zich nog kunt ontwikkelen.


Vormingswerker

Mohsen Zagheden, coach van individuen, teams en organisaties, psychotherapeut.

Gastdocent geselecteerd uit de pool van freelancers variërend per setting.

   Duur 8 dagen of mogelijkheid tot vorming op maat
   Groepsgrootte maximum 8 deelnemers
   Code vorming MZ/002
   Prijs 1936€ (inclusief syllabus) + km-vergoeding

Basismodule coachende vaardigheden |  Leergang life- en mental coaching  | In de schaduw van je woorden | Stop de spoken

Meer zelfvertrouwen met RET | Mindfulness | Geweldloze communicatie | Innerlijk kind | Innerlijke criticus | Zelfzorg | Ik ben goed genoeg
Psychotherapie Etcetera

Graaf de Smet de Naeyerlaan 61 | 8500 Kortrijk

Meenseweg 406 | 8900 Ieper

Gsm : 0478 66 08 49 | Ondernemingsnummer : 0824.901.856 | e-Mail : mohsen@PSYetc.be

© www.PSYetc.be Design by Soft-IT