Geweldloze communicatie

Doelgroep

Zowel voor leidinggevenden die meer geweldloos wensen te communiceren als voor medewerkers die meer positief confronterend willen communiceren met zowel collega's als hiërarchie.

Voor iedereen die (nog steeds) op zoek is naar een geweldloze verwoording van wat men de ander echt wil zeggen.

Programma en doelstellingen

Geweldloze Communicatie (GC) is een proces ontwikkeld door Marshall Rosenberg en is gebaseerd op volgende principes:
•  Behoeften zijn universeel. In essentie hebben we allemaal dezelfde behoeften.
•  Op elk moment proberen we naar best vermogen onze behoeften te vervullen.
•  Geweld is een tragische uiting van onvervulde behoeftes.
•  Ieder van ons heeft een opmerkelijk aantal innerlijke bronnen, als we medevoelen krijgen om ermee in contact te geraken.

Authenticiteit en verbinding zijn wezenlijke elementen van dit gedachtegoed. M.a.w. dit model is geen techniek, geen model dat we letterlijk 'moeten' toepassen. Dit model geeft wel inzichten en handvaten om alsmaar meer te ontdekken hoe wij willen handelen en spreken en op welke manier we dat vorm kunnen geven. Het doel is niet om iets 'juist' te doen. Het doel is wel om gelukkiger te worden en meer verbinding te creëren met jezelf en je omgeving. Om voluit vanuit je hart te leven!


•  Het gedachtengoed van de grondlegger van de geweldloze communicatie.
•  De 4 elementen van zijn model:
  - waarneming
  - gevoel
  - behoefte
  - verzoek
•  De valkuilen verbonden aan elk van die 4 elementen.
•  Ontwapen jouw communicatie:
  - Van beschuldigend, agressief taalgebruik naar positief confronterend taalgebruik.
•  Herkenbare voorbeelden bespreken en analyseren:
  - Waar loopt het vaak fout en waarom?
  - Hoe de boodschap formuleren volgens de 4 peilers van het model?
  - Hoe jakhalstaal (aanvallend, verwijtend, beoordelend, kwaad, … ) afbouwen?
•  De kracht van empathie.
•  De kracht van emotie.
•  Het inoefenen van de bouwstenen voor geweldloze communicatie op concrete voorbeelden:
  - 1ste peiler: Van interpretatie/beoordeling naar observatie/waarneming.
  - 2de peiler: Het krachtig en helder verwoorden van zijn gevoelens en emoties.
  - 3de peiler: Het ontcijferen van onze behoeften achter een boodschap; wat willen we nu eigenlijk echt zeggen en overbrengen naar de ander?
  - Het positief verwoorden van die behoeften.
  - 4de peiler: Verzoeken leren uitspreken: de ander betrekken bij wat je wil bereiken.
•  Checklist en geheugensteuntje opstellen voor het verder concreet inoefenen van de peilers voor geweldloze communicatie.


Leerdoelstellingen tijdens deze training:

•  Inzicht verwerven in het begrip "geweldloze communicatie" (gebaseerd op het gedachtengoed van de Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenbergh).
•  De belangrijkste elementen van het model van Rosenbergh leren kennen en weten toe te passen op concrete situaties.
•  Leren meer positief te confronteren.
•  Beter leren omgaan met agressieve boodschappen van anderen.

Werkwijze

De onderwerpen worden op een boeiende, herkenbare manier gebracht. Op basis van concrete voorbeeldsituaties door trainer en deelnemers aangebracht, zal je leren meer positief te confronteren en beter om te gaan met agressieve boodschappen van jouw gesprekspartner(s). Op deze manier geef je een positieve boost aan jouw samenwerkingsrelaties en krijgt jouw communicatie meer kleur, meer helderheid, meer impact, meer kracht maar tegelijkertijd ook meer fijngvoeligheid,… .

Vormingswerker

Mohsen Zagheden, coach van individuen, teams en organisaties, psychotherapeut.

   Duur 3 dagen of mogelijkheid tot programma op maat. (Een éénmalige workshop heeft bij voorkeur een minimumduur van 3 uur)
   Groepsgrootte maximum 8 deelnemers, eenmalige inleidende workshop maximum 15 deelnemers
   Code vorming MZ/005
   Prijs Prijs op aanvraag

Basismodule coachende vaardigheden | Leergang life- en mental coaching | In de schaduw van je woorden | Stop de spoken

Meer zelfvertrouwen met RET | Mindfulness |  Geweldloze communicatie  | Innerlijk kind | Innerlijke criticus | Zelfzorg | Ik ben goed genoeg
Psychotherapie Etcetera

Graaf de Smet de Naeyerlaan 61 | 8500 Kortrijk

Meenseweg 406 | 8900 Ieper

Gsm : 0478 66 08 49 | Ondernemingsnummer : 0824.901.856 | e-Mail : mohsen@PSYetc.be

© www.PSYetc.be Design by Soft-IT